ارتباط با ما

رئیس سمپوزیوم

سید مهران عالم زاده(شهردار)

قائم مقام رئیس

رامین امیرمداح (معاون خدمات شهری شهرداری کرمان)

شورای راهبردی

رامین امیرمداح

شورای راهبردی

محمد جهانشاهی

شورای راهبردی

محمدعلی جوشایی

شورای راهبردی

عزیزی

شورای راهبردی

دکتر ضیایی

شورای راهبردی

عبدالرضا قراری

شورای سیاست گذاری

رامین امیرمداح

شورای سیاست گذاری

شعله هژبر ابراهیمی

شورای سیاست گذاری

محمد مهدی صنعتی

شورای سیاست گذاری

عبدالرضا قراری

شورای سیاست گذاری

فهیمه اسلام کیش

شورای انتخاب آثار

حمید سوری

شورای انتخاب آثار

کامران افشار نادری

شورای انتخاب آثار

سهند حسامیان

شورای انتخاب آثار

شهریار رضایی

شورای انتخاب آثار

محمد مهدی صنعتی

دبیر سمپوزیوم

فهیمه اسلام کیش

دبیر اجرایی

حمید معین الدینی

دبیر پژوهشی

مژگان ارباب زاده

مسئول تشریفات

خانم آقارضایی

مدیر اداری و روابط عمومی

عماد محسنی تکلو

مسئول مالی

مجتبی شجاعی