سمپوزیوم اول

نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان در سال 1386 به همراهی سازمان ملی جوانان کرمان در محل بوستان مادر در کرمان  برگزار شد. ده هنرمند مجسمه

ادامه مطلب »

سمپوزیوم دوم

دومین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان در سال 1387 با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان در محوطه کانون هنر کرمان برگزار شد. متریال

ادامه مطلب »

سمپوزیوم سوم

سومین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان سال 1389 به صورت ملی و با همراهی شهرداری کرمان برگزار شد. 10 هنرمند مجسمه ساز از اساتید برجسته کشور 

ادامه مطلب »