صفحه ویژه سمپوریوم مجسمه سازی کرمان

قائم مقام رئیس چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان خبر داد،راهیابی 22اثر به مرحله دوم داوری سمپوزیوم/هنرمندان تا 13 اسفندماه فرصت دارند ماکت آثار خود را تحویل دهند.

ل

قائم مقام رئیس چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان خبر داد:

راهیابی 22اثر به مرحله دوم داوری سمپوزیوم/هنرمندان تا 13 اسفندماه  فرصت دارند ماکت آثار خود را تحویل دهند.

قائم مقام رئیس چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان از راهیابی 22 اثر به مرحله دوم داوری چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان خبر داد.

مهندس امیرمداح با بیان اینکه انتخاب آثار هنرمندان در دو مرحله صورت می گیرد: گفت : در مرحله اول، انتخاب آثار بر اساس طرح پیشنهادی بود که در این مرحله لازم بود هنرمندان علاوه بر ارسال تصاویر از طرح پیشنهادی، سوابق حرفه ای، روش ساخت حجم و روند شکل گیری ایده خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

 وی گفت: هنرمندان می توانستندحداکثر سه اثر را به دبیرخانه سمپوزیوم ارائه دهند تا در مرحله اول ۲۰ اثر انتخاب شود.

وی ضمن ابراز خرسندی از ارسال 240 اثر به دبیرخانه سمپوزیوم ،گفت : پس از ساعت ها داوری در تهران ،22 اثر انتخاب و به مرحله دوم راه یافتند.

امیرمداح اضافه کرد: هنرمندان منتخب در مرحله اول تا تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹ فرصت دارند تا ماکت اثر خود را در مقیاس یک دهم، با مواد اصلی به دبیرخانه سمپوزیوم جهت داوری نهایی تحویل دهند. وی خاطرنشان کرد:ماکت های ارسالی به دبیرخانه در بخش جنبی سمپوزیوم به نمایش عموم در می آید و متعلق به دبیرخانه سمپوزیوم است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود  گفت:در مرحله دوم ۱۰ اثر به عنوان آثار برگزیده نهایی جهت اجرا در سمپوزیوم معرفی می شوند.

امیرمداح اضافه کرد: به انتخاب شورای سیاست گذاری از دو هنرمند داخلی و یک هنرمند خارجی به عنوان مدعو برای حضور در سمپوزیوم دعوت خواهد شد.