نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان در سال 1386 به همراهی سازمان ملی جوانان کرمان در محل بوستان مادر در کرمان  برگزار شد. ده هنرمند مجسمه ساز در این سمپوزیوم با در اختیار داشتن 10 بلوک گچی با ابعاد 100*50*50 ده اثر خلق کردند.