دومین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان در سال 1387 با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان در محوطه کانون هنر کرمان برگزار شد. متریال اصلی در این سمپوزیوم چوب بود. ده هنرمند مجسمه ساز در این سمپوزیوم حضور داشتند.