سومین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان سال 1389 به صورت ملی و با همراهی شهرداری کرمان برگزار شد. 10 هنرمند مجسمه ساز از اساتید برجسته کشور  به سمپوزیوم دعوت  و ده اثر ماندگار در کرمان خلق کردند.