برگزیده های نهایی

🔸️مرحله دوم انتخاب آثار چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان در تاریخ 15 اسفند ماه 1399 , با بررسی 22 ماکت با متریال اصلی انجام شد . اعضای شورای انتخاب آثار ,10 اثر را به عنوان آثار راه یافته به مرحله نهایی اعلام کردند.   🔸️با تشکر از تمامی هنرمندان راه یافته به مرحله دوم, اسامی […]

برگزیده های مرحله اول

🔶️ با سپاس از همه هنرمندان عزیز شرکت کننده ,به تشخیص شورای انتخاب آثار چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان و بررسی آثار و طرحهای پیشنهادی ,224 اثر ,از 110 هنرمند و بررسی رزومه هنرمندان شرکت کننده, تعداد 22 اثر در مرحله اول انتخاب شد.   📔اسامی پذیرفته شدگان: آتنااقبالی شاه آباد/احسان گرمسیری/اسماعیل تقوی/بابک جوانمرد/بهنام آخربین/بیژن […]